Mini-slibetallerken plan

Produktbeskrivelse

Anvendes til slibning af stål og rustfrit stål.

Maskiner