Meddelelser om databeskyttelse

Klik her for at ændre dine databeskyttelsesindstillinger.

1. Generelle oplysninger

Denne erklæring om databeskyttelsespolitik gælder for hjemmesiden www.klingspor.dk.
Hjemmesiden er hostet af Werkbank GmbH. De personlige data, der indsamles på dette websted, lagres følgeligt hos Werkbank GmbH. Werkbank behandler kun dine data som beskrevet i denne databeskyttelsespolitik og udelukkende på grundlag af databehandleraftalen mellem os til dette formål og følger vores anvisninger med hensyn til disse data. Klingspor's webserver og webindhold drives og vedligeholdes i Tyskland af eller på vegne af Klingspor AG.

Klingspor indsamler og anvender udelukkende personoplysninger i overensstemmelse med den relevante lovgivning om databeskyttelse. Personoplysninger som defineret i art. 4 i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser osv.

I vores privatlivspolitik bruger vi udtryk, som anvendes og defineres i GDPR. I forbindelse med databeskyttelseslovgivningen betyder udtrykket "behandling" f.eks.: enhver handling eller række af handlinger, der udføres på personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej. Dette omfatter grundlæggende enhver håndtering af personoplysninger som f.eks. indsamling, opbevaring, tilpasning eller ændring, brug, overførsel, formidling, sletning eller tilintetgørelse osv.

SSL / TLS-kryptering
Dette websted anvender SSL / TLS-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i din browser ændres fra "http://" til "https://", og at der vises et låsesymbol i din browsers adresselinje.
Når SSL / TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, som du sender til os, ikke læses af tredjeparter.


2. Controller

Den dataansvarlige, som defineret i art. 4, stk. 7, i GDPR og anden national lovgivning om databeskyttelse i EU's medlemsstater og andre bestemmelser om databeskyttelse, er

Klingspor AG

Adresse:
Hüttenstraße 36
35708 Haiger
Tyskland

Tlf: + 49 27 73 / 9 22 - 0
Fax: + 49 27 73 / 9 22 - 2 80/-396
E-mail: info@klingspor.de

Hvis du har spørgsmål, forslag eller kommentarer vedrørende databeskyttelse og håndhævelse af dine rettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på e-mail: dpo@klingspor.de


3. Anvendelse af data

3.1 Generelt
Du kan få adgang til vores websted uden aktivt at skulle give nogen oplysninger om din identitet. Medmindre du selv eller den software, som du bruger, undertrykker dette, overfører den browser, der er installeret på din enhed, normalt kun generelle tekniske oplysninger til serveren for vores websted for at muliggøre forbindelsen til webstedet (f.eks. browsertype og -version, operativsystem, hostnings navnet på enheden, sprogindstilling, dato og klokkeslæt eller varighed af adgangen, tilgået indhold, websted, hvorfra adgangen stammer). Dette omfatter også IP-adressen på den enhed, som du bruger til at tilgå webstedet. Dette gemmes midlertidigt i en logfil.
Dataene gemmes på serveren i højst 80 dage med henblik på identifikation og analyse af mulige angrebsmønstre og andre ulovlige indgreb. Så snart disse data ikke længere er nødvendige, slettes de.
Din IP-adresse behandles automatisk af tekniske og administrative årsager vedrørende opbygning og stabilitet af forbindelsen, for at optimere webstedet og brugeroplevelsen, for at garantere sikkerheden og funktionen af vores websted og for om nødvendigt at kunne spore eventuelle ulovlige angreb på webstedet.
Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er retsgrundlaget for behandling af IP-adressen og andre tekniske data art. 6, stk. 1, (f), i GDPR. Vi følger lovligt ovennævnte sikkerhedsforanstaltning af nødvendighed da der er konstant tilgængelighed til vores websted. Vi kan ikke drage nogen direkte konklusioner om din identitet på baggrund af behandlingen af IP-adressen og andre oplysninger i logfilen.
Hvis vi har til hensigt at anvende disse oplysninger yderligere, kan de relevante oplysninger findes nedenfor i teksten i denne privatlivspolitik. Generelt behandler vi dine personlige oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Hvis vi indhenter dit samtykke til behandling af personoplysninger, anvendes art. 6, stk. 1, (a), i GDPR som retsgrundlag.
 • Når behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem dig og os eller for at tage relevante skridt forud for kontraktindgåelse, anvendes art. 6, stk. 1, (b), i GDPR som retsgrundlag.
 • Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at overholde den retlig forpligtelse, som vi er underlagt, f.eks. lovbestemte opbevarings- og opbevaringsforpligtelser, anvendes art. 6, stk. 1, (c), i GDPR som retsgrundlag.
 • Hvis behandlingen er nødvendig for at varetage vores lovlige interesser eller en tredjeparts lovlige interesser, og hvis dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud for de førstnævnte interesser, er behandlingen af personoplysninger legitimeret af art. 6, stk. 1, (f), i GDPR.


3.2 Aktiv tilvejebringelse af personoplysninger
Hvis du beslutter dig for at benytte dig af visse tjenester, bestille vores nyhedsbrev, tage personlig kontakt med os, f.eks. via e-mail, eller benytte det passwordbeskyttede område eller vores webshop, skal vi anmode om yderligere personoplysninger fra dig, især kontaktoplysninger. Disse data indsamles til de generelle formål, der er nævnt i punkt 3.1, og er nødvendige for at kunne levere og udføre de ønskede tjenester eller for at kontrollere, om du er berettiget til at bruge dem.
Det er helt op til dig, om du vil give disse oplysninger eller ej. Uden disse oplysninger vil Klingspor dog ikke være i stand til at levere den ønskede service til dig.

3.3 JavaScript og JAVA-applets
Der kan anvendes JavaScript, cookies eller JAVA-applets på vores websted. Brugen af disse funktioner kan du slå fra ved at justere indstillingerne i dit browserprogram.

3.4 Cookies
Vi bruger "cookies" og sporingspixels på vores websted.
Cookies er små filer, der automatisk oprettes af din browser og gemmes på din enhed (bærbar computer, tablet, smartphone eller lignende), når du besøger vores websted. Cookies forårsager ingen skade på din enhed og indeholder ikke virus, trojanere eller anden malware. Cookien gemmer oplysninger, der er relateret til den specifikke enhed, der anvendes. Det betyder dog ikke, at vi får direkte kendskab til din identitet.
Cookies anvendes til en række forskellige formål. Der er brug for mange cookies, fordi visse tekniske funktioner på webstedet ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbsvognsfunktionen eller videovisningen).
Andre cookies har til formål at gøre vores websted mere brugervenligt. Vi bruger f.eks. "session-cookies" til at identificere, om du tidligere har besøgt enkelte sider på vores websted. Vi bruger dog også cookies til at registrere statistik over brugen af vores websted og med henblik på at optimere vores service. Disse cookies gør det muligt for os at identificere automatisk, om du tidligere har besøgt os, når du tilgår vores hjemmeside igen. I nogle tilfælde kan tredjepartsvirksomheder også gemme cookies på din enhed, når du går ind på vores hjemmeside (tredjepartscookies) til ovennævnte formål.

De data, der behandles af cookies, er nødvendige til ovennævnte formål for at sikre vores og tredjeparters lovlige interesser i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 (f), i GDPR. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog konfigurere din browser, så der ikke gemmes cookies på din computer, eller så der altid vises en meddelelse, før en ny cookie gemmes. En fuldstændig deaktivering af cookies kan betyde, at du ikke kan anvende alle funktioner på vores websted. Cookies slettes automatisk efter et bestemt tidsrum. Du kan dog slette disse cookies før dette tidspunkt via din browsers sikkerhedsindstillinger.

Derudover bruger vi også sådanne cookies til måling af internetpublikum samt til reklame- og markedsføringsformål; dette sker til dels i form af cookies fra tredjeparter (se beskrivelse for Google Analytics nedenfor).
Du vil blive bedt om at give dit samtykke til cookies, når du går ind på hjemmesiden. Brugen af cookies og behandlingen af de tilsvarende data sker udelukkende på grundlag af dit aktive samtykke og er baseret på art. 6, stk. 1, (a), i GDPR og § 15 i den tyske telemedialov, som skal fortolkes i overensstemmelse med EU-retten.

For nærmere oplysninger om indsamling og behandling af data i forbindelse med placering og optimering af reklamer og analyse af internetpublikum henvises til nedenstående oplysninger om brugen af cookies og trackingpixels til reklameformål, navnlig beskrivelsen af Google-tjenesterne.

3.5 Afstemning/offentliggørelse af data
Vi videregiver kun dine personlige data til tredjeparter, hvis:

 • du har givet dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, (a), i GDPR;
 • dette er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, (b), i GDPR;
 • der er en retlig forpligtelse til at videregive oplysninger i henhold til artikel. 6, stk. 1, (c), i GDPR.

De videregivne oplysninger må udelukkende anvendes af tredjeparten til de angivne formål. Videregivelse af anonymiserede data (data, der ikke kan henføres til dig) til partnere og sponsorer er til enhver tid mulig uden forudgående meddelelse.

3.6 De registreredes rettigheder
Du har ret til:

 • i overensstemmelse med artikel. 7, stk. 3, i GDPR til enhver tid at trække dit samtykke tilbage fra os. Dette vil forhindre os i at kunne behandle data i fremtiden på grundlag af dette samtykke;
 • i overensstemmelse med artikel. 15 i GDPR, at anmode om oplysninger om dine personoplysninger, som vi behandler. Du kan især anmode om oplysninger om formålet med behandlingen, kategorierne af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine oplysninger er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse mod en sådan behandling, eksistensen af en ret til at indgive en klage, oprindelsen af dine oplysninger, hvis sådanne oplysninger ikke indsamles af os, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og, hvis det er relevant, meningsfulde oplysninger om disse detaljer;
 • i overensstemmelse med artikel. 16 i GDPR, til uden unødig forsinkelse at kræve berigtigelse af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, som vi har lagret hos os;
 • i overensstemmelse med artikel. 17 i GDPR at kræve sletning af dine personoplysninger, der er lagret hos os, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til offentlige interesser eller for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav;
 • i overensstemmelse med artikel. 18 i GDPR , at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du anfægter nøjagtigheden af personoplysningerne, hvis behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning, hvis vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du har brug for dem til at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 18 i GDPR, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 i GDPR;
 • i overensstemmelse med artikel. 20 i GDPR, at modtage dine personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller at anmode om at få dem overført til en anden dataansvarlig og
 • i overensstemmelse med artikel. 77 i GDPR, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Normalt vil dette være tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor du normalt bor eller arbejder, eller tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor vores virksomhed har sit hovedsæde.

OPLYSNINGER OM DIN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21 I GDPR
Du har til enhver tid ret til, af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som er baseret på artikel 6, stk. (1), (e), i GDPR (databehandling i offentlighedens interesse) eller artikel 6, stk. 1, (f), i GDPR (databehandling baseret på en interesseafvejning); dette omfatter profilering (som defineret i artikel. 4, (4), i GDPR) på grundlag af disse bestemmelser.
Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav.
Hvis du gør indsigelse mod behandling af data til direkte markedsføring, stopper vi straks behandlingen. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at angive en særlig situation. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til sådan direkte markedsføring.
Hvis du ønsker at udøve din ret til at gøre indsigelse, skal du blot sende en e-mail til dpo@klingspor.de


Så snart formålet med opbevaringen ikke længere er til stede, sletter eller blokerer vi dine personoplysninger. Data kan dog opbevares, hvis dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som vi er underlagt. Dette kan f.eks. gælde for data, der skal opbevares af handels- eller skattelovgivningsmæssige årsager, f.eks. fakturadata for abonnementer. Dine data vil blive blokeret eller slettet, når den opbevaringsperiode, der er foreskrevet i disse bestemmelser, udløber, medmindre det er nødvendigt at opbevare dataene med henblik på indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.


4. Google

Anvendelse af de nedenfor beskrevne Google-tjenester og den dermed forbundne brug af cookies sker kun med dit samtykke, som vi udtrykkeligt anmoder om ved dit første besøg på vores hjemmeside.

4.1 Google Analytics
På vores websted bruger vi Google Analytics i versionerne Universal Analytics og Google Analytics 4; en webanalysetjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende benævnt "Google"). Google Analytics anvender "cookies", dvs. tekstfiler, som gemmes på din computer og muliggør en analyse af brugen af hjemmesiden. Set fra vores synspunkt er der tale om cookies fra tredjeparter.

De oplysninger, som cookien genererer om brugen af vores hjemmeside (f.eks. IP-adresse på den computer, der tilgår hjemmesiden, tidspunktet for adgangen, henvisnings-URL og oplysninger om den anvendte browser og det anvendte styresystem), overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Ved brug af Google Analytics 4 bruger vi funktionerne bruger-id og Google Signals.

Bruger-ID: Bruger-ID giver os mulighed for at tildele et unikt, permanent ID til en eller flere sessioner (og aktiviteterne inden for disse sessioner) og for at analysere brugeradfærd på tværs af enheder.

Google-signaler: Ved hjælp af Google Signals indsamler Google yderligere oplysninger, hvis brugeren har aktiveret personaliseret annoncering på sin Google-konto. Disse data evalueres internt af Google og videregives derefter til brugerne af disse Google-tjenester i anonymiseret og sammenfattet form som en evaluering. Dette gør det muligt for os at optimere vores tjenester og produkter samt vores reklameforanstaltninger.

Inden for rammerne af Google Signals udfører Google sporing på tværs af enheder, hvis visning af personlig reklame er aktiveret på brugerens Google-konto. Det betyder, at der kan leveres annoncer til disse brugere i remarketing kampagner på tværs af enheder som en del af Google Signals.

Google behandler oplysningerne på vores vegne, med henblik på at analysere brugen af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden og levere yderligere tjenester i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internettet til os med henblik på markedsundersøgelser og for at sikre en hensigtsmæssig udformning af disse websider.

Vi har en databehandleraftale med Google om brugen af Google Analytics. I denne kontrakt bekræfter Google, at de behandler dataene i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og garanterer beskyttelsen af den registreredes rettigheder. Vi bruger kun Google Analytics og Google Analytics 4 med aktiveret IP-anonymisering. Det betyder, at inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde bliver brugernes IP-adresse afkortet af Google. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og afkortes/anonymiseres der. Ifølge oplysninger fra Google bliver IP-adressen ikke sammenlagt med andre data fra Google.

Om nødvendigt overføres de indsamlede data til tredjeparter, hvis dette er lovpligtigt, eller hvis tredjeparter behandler dataene på vegne af Google.

Opbevaringsperiode: De data, der sendes af os og er knyttet til cookies, slettes automatisk efter 2 måneder (Google Analytics 4) og 14 måneder (Universal Analytics). Dette er de korteste datalagringsperioder, der kan indstilles. Sletning af data, hvis opbevaringsperiode er udløbet, finder automatisk sted en gang om måneden.

Du kan forhindre brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Bemærk dog, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke få adgang til alle funktionerne på dette websted.
Du kan også forhindre videresendelse af de data, der genereres af cookien vedrørende din brug af webstedet (herunder din IP-adresse) til Google og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link. Det aktuelle link på tidspunktet for den seneste opdatering af denne privatlivspolitik er: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Som et alternativ til browsertilføjelsen, især for browsere på mobile enheder, kan du forhindre dataindsamling af Google Analytics ved at klikke på dette link. Der vil blive indstillet en opt-out-cookie, som forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger dette websted. Opt-out-cookien er kun gyldig i denne browser og kun for vores websted og placeres på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser, skal du indstille opt-out-cookien igen. Du kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics i Google Analytics-hjælpen. Du kan finde oplysninger om Googles brug af data i Googles privatlivspolitik.

4.2 Google Ads konverteringssporing / remarketing
Med forbehold for dit personlige samtykke bruger vi også Google Ads konverteringssporing og remarketing til at måle og forbedre succesen af vores reklameforanstaltninger på eksterne websteder. Fordelen for dig som bruger er muligheden for at vise annoncer, der er mere interessante for dig.

Denne reklame leveres af Google via "annonceservere". Hvis du henvises til vores websted via en Google-annonce, gemmer Google en cookie på din klient. Varigheden af disse cookies er normalt 30 dage. Google gemmer normalt det unikke cookie-ID eller dine indstillinger for fravalg som analyseværdier for denne cookie.
Disse cookies gør det muligt for Google at genkende din internetbrowser. Vi indsamler eller behandler ikke selv nogen personlige data fra dig i forbindelse med de ovennævnte reklameforanstaltninger. Google stiller kun statistiske analyser til rådighed for os. På grundlag af denne analyse kan vi identificere, hvilke af vores reklameforanstaltninger der er særligt effektive. Vi modtager ikke yderligere data fra brugen af reklamematerialet; vi kan ikke identificere brugere på grundlag af disse oplysninger.
Vi har dog ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, som Google indsamler via dette værktøj, og de oplysninger, som vi giver her, afspejler vores vidensniveau: Gennem integration af konverteringssporing modtager Google oplysninger om, at du har fået adgang til den relevante del af vores websted eller har klikket på en af vores annoncer. Hvis du er registreret i en Google-tjeneste, kan Google tilknytte dit besøg til din konto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke har logget ind, er det muligt, at Google kan opdage, behandle og gemme oplysninger om dig eller de enheder eller den software, du bruger.

Googles remarketing-funktion gør det muligt for os at præsentere dig for interessebaserede annoncer, efter at du har besøgt vores websted på andre websider inden for Googles reklamenetværk (f.eks. Google Search eller YouTube). Din interaktion på vores hjemmeside analyseres til dette formål, f.eks. for at finde ud af, hvilke tilbud du er interesseret i. Google gemmer et nummer som en cookie i din browser og bruger dette unikke nummer til at registrere dine besøg. Dette nummer bruges til entydigt at identificere webbrowseren på den anvendte enhed.

Du kan forhindre disse sporingsprocedurer på flere forskellige måder: a) ved at justere dine browserindstillinger i overensstemmelse hermed, især ved at undertrykke cookies fra tredjeparter, b) ved at installere plug-in'et fra Google ved hjælp af følgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin; c) ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra virksomheder, der er en del af selvreguleringskampagnen About Ads, ved hjælp af linket https://www.aboutads.info/choices, hvorved denne indstilling annulleres, når du sletter dine cookies, d) ved at deaktivere dem permanent i din browser Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome ved hjælp af linket https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Du kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Google her: https://policies.google.com/privacy?hl=da og https://services.google.com/sitestats/da.html. Alternativt kan du besøge webstedet for Network Advertising Initiative (NAI) på https://www.networkadvertising.org.

Google overholder EU-USA Privacy Shield Framework, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3 Google Tag Manager
Dette websted bruger Google Tag Manager. Google Tag Manager er en løsning, der gør det muligt at administrere markedsførte websteders tags ved hjælp af et interface. Selve Tag Manager-værktøjet (som implementerer tags) er et cookie-løst domæne og registrerer ikke personoplysninger. Værktøjet bevirker, at andre tags aktiveres, for disse er gældende at de kan registrere data under visse omstændigheder. Google Tag Manager har ikke adgang til disse oplysninger. Hvis registrering er blevet deaktiveret på domæne- eller cookieniveau, forbliver denne indstilling gældende for alle sporingstags, der er implementeret med Google Tag Manager.

4.4 Google Maps
Som bruger af vores websted kan du få vist de samarbejdende forhandlere i dit område på et kort. Vi bruger Google Maps til at vise kortet og ruterne. Google Maps er en tjeneste fra Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Nærmere oplysninger om behandlingen af personoplysninger ved brug af Google Maps kan findes på følgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=da

For at få vist vores samarbejdende forhandlere i dit område skal du først angive en placering. I dette tilfælde baserer vi databehandlingen på det samtykke, som du giver, når du indtaster adressen. I denne forbindelse lagres din IP-adresse ikke af os. Hvis du vil vide mere om den databehandling, som Google foretager uden for vores indflydelsessfære, kan du klikke på følgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=da


5. YouTube

Hvis videoer, der er hostet på YouTube, kan ses på vores websted, vil du blive informeret om dette og om YouTube-brugsvilkårene, når du fører cursoren over videoens preview-billede.
Bemærk venligst, at vi ikke har kendskab til indholdet af de data, der overføres ved adgang til en sådan video, og heller ikke til YouTube's brug af disse data.

Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=da

6. Links til sociale medier

Vi bruger sociale plug-ins på vores websted i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR for at øge profilen af vores koncern og vores produkter. Det underliggende reklameformål anses for at være en legitim interesse i henhold til GDPR.
Plug-ins’ene etablerer ikke direkte kontakt fra din browser til udbydernes servere. Ved at klikke på plug-in'et bliver brugeren omdirigeret til udbyderens websted. Vi har ingen indflydelse på behandlingen af personlige data på tredjeparters hjemmesider.
Følgende plug-ins til sociale medier er tilgængelige på vores websted:

Facebook og Instagram
Plug-ins til sociale medier Facebook og Instagram fra Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Dublin 2, Irland, Europa (i det følgende benævnt "Meta") anvendes for at give en mere personlig oplevelse.

Facebook
Vi bruger en Facebook-knap til dette formål. Du kan genkende knappen på det velkendte "f" på en grå eller blå baggrund.
Når du får adgang til en side på vores websted, oprettes der ingen forbindelse til Meta-servere. Men når du klikker på "f"-knappen, bliver du omdirigeret til en Facebook-side på Meta.
Privatlivspolitik: https://www.facebook.com/privacy/policy/

Instagram
Når du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på dette websted til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Meta at tilknytte dit besøg på vores websted til din brugerkonto. Bemærk venligst, at vi som udbyder af hjemmesiden ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Metas brug af dem.
Privatlivspolitik: https://privacycenter.instagram.com/policy/

Linked In
Sælger: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland
Privatlivspolitik: https://dk.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing
Sælger: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland
Privatlivspolitik: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

7. Oxomi

OXOMI er en tjeneste fra scireum GmbH, Eisenbahnstr. 24, 73630 Remshalden. Scireums fortrolighedspolitik for OXOMI kan findes på https://scireum.de/scireum/datenschutz/

Vi bruger OXOMI til at integrere medieindhold (kataloger, artikelbilleder, videoer, lange tekster, dokumenter osv.) på vores websted til at præsentere det for dig. Retsgrundlaget for databehandlingen er derfor art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Af tekniske årsager registreres IP-adressen af scireum GmbH, når dette indhold kaldes op. IP-adressen slettes automatisk efter 2 måneder og anvendes ikke til andre kommercielle formål end præsentation af vores webindhold og behandles ikke på anden måde.