Agglomerat

Under begrebet agglomerat (lat. agglomerare = slå noget sammen, akkumulere) forstår man på slibemiddelområdet en binding af flere slibekorn i samme kornstørrelse, der, før de bliver strøet på et underlag, først ved hjælp af en teknisk proces (opbygningsagglomeration) bliver formet til et større granulat ved hjælp af kunstig harpiks. Disse på den måde skabte kornakkumuleringer med fast forbindelse er mere eller mindre lige store og bliver så som almindeligt slibemineral også placeret på det pågældende slibemiddelbæremateriale og fikseret med kunstig harpiks.

Agglomeratbånd tilbyder brugeren en mange gange højere standtid i sammenligning med almindelige slibebånd med et lag. Derfor taler man også om langtids-slibebånd. Den slebne overflade er gennem hele slibeprocessen relativt konstant, når det gælder overfladeruhed og slibebillede (brugt, stumpt korn brækker af, og friske slibekorn der ligger under eller ved siden af, kommer i brug). Slibemiddeloverfladen ser på grund af korn-ophobningen ved agglomeratbånd i første omgang meget grovere ud, men slibebilledet er dog finere sammenlignet med et almindeligt slibebånd.

Inden for slibebånd tilbyder Klingspor forskellige slags agglomeratbånd under tillægsbetegnelsen „Kulex“ , som i bindingshårdhed (blød – hård), korntype (korund – siliciumcarbid) og underlag (robust – fleksibel) er forskellige og udviklet til bestemte, forskellige anvendelser. Typiske anvendelsesområder er den spidsfri rundslibning af rør i rustfrit stål eller overfladeslibningen af fladstål, plader og coils.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab