Antistatisk behandling af slibemidler

Slibemidler, der specielt anvendes til bearbejdning af ikke ledende materialer (fx træ eller plast), får allerede ved produktionen en antistatisk behandling, dvs. at der tilføjes elektrisk ledende indholdsstoffer, der sørger for, at elektriske ladninger kan flyde af via slibemidlet og dermed via maskinen.

På grund af friktion mellem de forskellige materialer opstår der nødvendigvis elektronvandring mellem de overflader, der gnider mod hinanden, og dermed ladningsadskillelse, som ved ikke-ledende virkestoffer kan føre til, at ladningsforskelle ikke kan udlignes. Følgerne er fx at elektrisk ladet slibestøv hæfter sig fast på slibebåndet, maskinen eller emnet, som heller ikke kan føres væk med en god støvudsugning. Ved at anvende slibemidler med antistatisk udstyr, som det er almindeligt i træindustrien, kan fænomenet beskrevet ovenfor forhindres, så støvhæftelsen minimeres, hvilket også kan føre til en længere standtid for slibemidlet.

Alle slibebånd til træbearbejdning i Klingspor-programmet er selvfølgelig behandlet antistatisk og også mærket tilsvarende på bagsiden af stempelbilledet („Antistatic“). Nogle typer har sågar ud over „ grundbehandlingen“ i underlaget (papir, væv) også fået en antistatisk behandling på slibesiden, hvor den kunstige harpiksforbindelse også får tilført stoffer med elektrisk ledeevne (fx grafit) (fx. PS 24 F, CS 538 Z ACT). Disse slibemidler tilbyder en særligt højeffektiv antistatisk evne, som selv under ekstreme betingelser i forbindelse med en tilsvarende udsugning sørger for en nærmest støvfri slibeproces.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab