Dækbinding ved fremstilling af slibemidler

Som dækbinding betegner man den anden påføring af et bindemiddel ved fremstilling af slibemidler på underlag. Det lægges på slibekornet, som allerede er fikseret med grundbinding på underlaget. Hovedopgaven for dækbindingen – også kaldet efterlakering – er at forankre slibekornet i bindingen.

Især skal det give ekstra støtte mod kræfter fra siden, som permanent påvirker kornet i løbet af slibeprocessen. Den sekundære opgave består i, at produktet får den typiske farve.
Dækbindingens type og mængde har stor indflydelse på slibemidlets slibeeffekt. Til Klingspor-slibemidler anvendes altid en kunstharpiks som dækbinding, som i modsætning til limbindere eller andre naturlige bindemidler har betydeligt højere fasthed og klæbekraft og dermed giver en mærkbart bedre kornvedhæftning og dermed også bedre slibeeffekt. Dækbindingslagets mængde er fastsat i recepten for hver type og tilpasset og optimeret efter den pågældende anvendelse. Dækbindingslaget overvåges kontinuerligt med lasermålinger hos Klingspor under produktionen af slibemidler på underlag, og endvidere kontrolleres det med stikprøvelignende målinger af vægten efter definerede prøvestykker, så recepturens forlæg altid overholdes nøjagtigt.

Dækbindingen spiller en vigtig rolle for alle slibemidler på underlag og især for slibebånd på grund af den høje skærehastighed og belastning. Ved tilsætning af bestemte stoffer til dækbindingen kan slibebåndenes egenskaber forbedres endnu mere og optimeres til bestemte anvendelser,  ved f.eks. tilsætning af slibeaktive stoffer til bearbejdning af rustfrit stål ved LS 312 JF 411 Y og lign.

Tilbage til slibekendskab