Dækbinding ved fremstilling af slibemidler

Dækbinding betegner den anden påføring af et bindemiddel ved fremstilling af slibemidler på underlag. Den følger oven på slibekornene, der allerede er fikseret på underlaget med grundbinding. Dækbindingens hovedopgave (også kaldet efterlakering) er at forankre slibekornene fast i bindingen.

Frem for alt skal den give ekstra støtte mod kræfter fra siden, som påvirker kornet permanent i slibeprocessen. Sekundært giver det produktet den typiske farve.

Typen og mængden af dækbindingen har afgørende indflydelse på et slibemiddels slibekapacitet. På Klingspor slibemidler bliver der som dækbinding altid anvendt en kunstig harpiks, der i modsætning til limforbindelser eller andre naturlige bindemidler har en betydeligt højere styrke og klæbekraft og derfor sørger for en mærkbart bedre kornhæftning og dermed også slibekapacitet. Mængden af dækbindings-påføringen er fastlagt for hver type i sammensætningens formel og tilpasset og optimeret til den pågældende anvendelse. Dækbindings-påføringen overvåges hos Klingspor under produktionen af slibemidlerne på underlag kontinuerligt ved hjælp af lasermålinger, og den kontrolleres derudover ved hjælp af procesledsagende stikprøvelignende målinger på definerede prøveemner præcist for overholdelsen af kravene i formlen.

Dækbindingen spiller en vigtig rolle ved alle slibemidler på underlag, især ved slibebånd på grund af de høje snithastigheder og den høje belastning. Ved tilsætning af bestemte indholdsstoffer i dækbindingen kan slibebånds egenskaber forbedres og yderligere optimeres til bestemte anvendelser, fx ved tilsætning af slibeaktive virkestoffer til forarbejdning af rustfrit stål ved LS 312 JF, CS 411 Y og lignende.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab