Elektrostatisk strøning

Ved produktion af slibemidler på underlag (f.eks. sliberuller, slibebånd, slibeark osv.) strøs slibekorn på et underlag og fastgøres med klæbestof og efterlakering.  Især til kvalitetsslibemidler anvendes metoden med elektrostatisk strøning.

Slibekornene strøs ikke oppefra og ned på underlaget ved denne metode, men trækkes opad i den afsluttende behandlings strøområde med elektrisk spænding (50 kV), hvor de så trænger ind i klæbestoffet, som er anbragt på underlaget. På grund af massefordelingen og accelerationen vender slibekornene sig automatisk i luften, så de rammer underlaget lodret og med den tykkeste ende først, hvorefter de fikseres i klæbestoffet.
Da den afrundede ende af slibekornene altid sidder i klæbestoffet, mens den skarpe og spidse ende peger mod slibesiden, giver denne strøningsmetode et produkt, som fra starten sliber meget aggressivt og med høj materialefjernelse.

Klingspor anvender den elektrostatiske strøningsmetode til alle slibemidler på underlag fra kornstørrelse P30 og finere.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab