Excentersliber

Excentersliberens støttetallerken kombinerer et excentrisk sving med en roterende cirkelbevægelse. På grund af dette udviskede bevægelsesforløb er slibebilledet finere end ved en svingsliber.

Excentersliberen egner sig især til mellem- og finish-slibning. På grund af det specielle bevægelsesforløb opstår der ingen dybe mærker i materialet.

Med excentersliberen kan man, alt efter maskintype og kornstørrelse, dog også opnå meget høje aftagningsværdier.

Klingspor tilbyder et omfattende lagerført program af self-fastening slibeskiver til excenterslibere, i alle gængse diametre og hulformer. Dertil fås passende støttetallerkener til de almindeligste maskintyper af excenterslibemaskiner i tre hårdhedsgrader.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab