Flexing

Ved begrebet ”flexing” forstås den nødvendige efterbehandling af nyproducerede slibemiddelruller før den efterfølgende forarbejdning til slibebånd, slibeark, slibeskiver osv.
Slibemiddelruller er såkaldte ”slibemidler på underlag”, dvs. på et fleksibelt underlag af papir, bomuld eller plast-blandingslærred lægges slibekorn, som fastgøres med klæbestof (binding) og et specielt lag lak (efterlakering eller dækbinding). På grund af dækbindingens hårdhed og sprødhed er slibemidlet skørt og kan knække lige efter produktionen og er derfor endnu ikke klar til anvendelse.

Ved den efterfølgende flexing trækkes slibemidlet i forskellige vinkler over en såkaldt flexaksel. Derved defineres efterlakeringslaget geometrisk, brydes op og får dermed den nødvendige fleksibilitet til videreforarbejdning og brug af slibemidlet.

Tilbage til slibekendskab