Slibemidlers korntyper

Begrebet korntyper betegner i forbindelse med slibemidler de forskellige slags mineraler, der bruges til fremstillingen af slibeværktøjer. Da den egentlige del af slibeprocessen, nemlig forarbejdningen af det materiale, der skal bearbejdes, sker ved hjælp af disse mineraler, har den anvendte korntype betydelig indflydelse på, hvilke områder slibemidlet egner sig til og på dets ydeevne.

Nedenstående grafik viser en oversigt over de forskellige kornegenskaber og de almindeligste korntypers typiske slidadfærd..

Slibekorn

Slibekornet er ansvarligt for materialeaftagningen. Ved valget af det rigtige slibekorn er to egenskaber særligt vigtige:

  • Hårdhed
  • Udholdenhed

 

Alle de slibekorntyper, der anvendes hos Klingspor, fremstilles syntetisk. Derved sikres en konstant høj kvalitet. Til slibemidler på underlag anvendes fire forskellige korntyper:

  • Siliciumcarbid
  • Korund (aluminiumoxid)
  • Zirconium-korund
  • Keramisk korund

 

Klassificeringen af korntyperne med hensyn til hårdhed, udholdenhed og deres væsentligste anvendelsesområder

Korntype Hårdhed/udholdenhed Aufbau Egenskaber / slidadfærd
siliciumkarbid meget hårdt / mindre udholdenhed krystallinsk

skarpe kanter, sprøde, skrøbelige over for brud / mikroslid

korund hårdt / udholdenhed krystallinsk

uregelmæssigt blokagtigt korn / makroslid

zirconium-korund hårdt / meget udholdenhed krystallinsk

ensartet kegleformet / mikroslid, selvslibende

keramisk korund hårdt / meget udholdenhed mikrokrystallinsk

skarpkantet, spidst korn / mikroslid, selvslibende

Korntypernes egenskaber og deres specifikke slidadfærd

Derudover findes der også såkaldte korn-agglomerater Her drejer det sig ikke om en selvstændig korntype, men om kornsammensætninger, der sammensætter sig ved hjælp af en kunstig harpiksforbindelse af mange enkelte korund- eller siliciumcarbid-korn til et stort korn. Agglomerater anvendes næsten udelukkende til slibebånd. Fordelen ved agglomerater er, at de fra starten til slutningen af deres anvendelse har en ensartet slibeeffektivitet. Stumpt korn brækker ud af forbindelsen og skaber plads til nyt, skarpt korn. Målet er et ensartet slibebillede ved kontinuerlig aftagning og ekstremt høj standtid..

Strøningsmåde

Derudover bliver slibekornene ved slibemidler på underlag påført i forskellige strøningstætheder. Begrebet „strøningstæthed“ beskriver i hvilken tæthed slibekornene er fordelt på underlaget. Man skelner mellem:

  • tæt strøet
  • halvåbent strøet
  • åbent strøet

 

Åbent strøede slibemidler har et større spånrum mellem de enkelte korn, hvorved aftagningen og slibestøvet bedre kan føres ud af slibeområdet. Derved forhindres den for tidlige blokering af slibemidlet ved langspåntagende materialer som fx træ. Beslutningen om, hvilken strøningstæthed man skal vælge til hvilket materiale, hænger først og fremmest sammen med, hvor stor sandsynligheden er for, at der kan sætte sig slibestøv fast mellem slibekornene.

 

Historisk set skelnes der mellen de to store grupper af naturlige og syntetiske korntyper. Til de naturlige korntyper hører især flint, granat og smergel, men disse korntyper anvendes næsten ikke mere i fremstillingen af slibemidler. I stedet anvender man til tidssvarende slibemidler som regel syntetiske korntyper som korund, zirconium-korund, siliciumcarbid og keramisk korund. Disse har ikke kun betydelige fordele i forhold til naturlige korntyper med hensyn til hårdhed og udholdenhed, men tilbyder derudover også en højere ensartethed i deres egenskaber og gør det reelt således først for alvor muligt at fremstille og anvende slibemidler til krævende industrielle anvendelser.

For at muliggøre et bredt anvendelsesspektrum og en optimal anvendelseskapacitet tilbyder Klingspor sine slibeværktøjer (bånd, ruller, ark, skiver, strimler, fiberskriver Quick Change Discs, kunstig harpiksbundne skære- og skrubskiver, slibetallerkener, slibehjul og elastisk bundne slibemidler) i forskellige korntyper. På denne måde sikres det, at der altid kan opnås et optimalt sliberesultat ved at vælge den rigtige korntype afhængigt af materiale, emne og anvendelsesmål.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab