Krydsfiner

Krydsfiner er et overordnet begreb for træplader, som består af mindst tre lag træ limet oven på hinanden, så fiberretningen for lagene ved siden af er forskudt (for det meste 90°) Derved forhindres de retningsbundne materialeegenskaber (træets arbejde med at svulme op og svinde ind) stort set (”afspærret”).
Krydsfiner er symmetrisk opbygget og har altid et ulige antal lag. Lagene kan bestå af finer, massive træstykker, massive træstave eller andre træmaterialer.

Afhængigt af lagenes type inddeles krydsfiner i

  • finer (finerplader, specialform multiplexplade med mindst 12 mm tykkelse og mindst fem lag)
  • krydsfiner af små eller store stænger med et mellemlag af savede trælister eller af 8 mm tykke små stænger, der står på højkant, af peelingfiner
  • krydsfinerplader af massive træplader, som er limet sammen på tværs
  • sammensat krydsfiner med indvendige lag af et andet træmateriale (f.eks. en spånplade af træfiner som dæklag).

Krydsfiner anvendes på mange forskellige områder inden for byggesektoren til f.eks. beklædningsplader samt i møbelindustrien på grund af de mange versioner og egenskaber.

Bearbejdning af krydsfiner

Krydsfiner kan bearbejdes (saves, fræses, slibes) og belægges på samme måde som massivt træ. Da dæklagene altid består af flere lag massivt træ (for det meste lag af finer), skal de samme grundregler for slibning, som gælder for bearbejdning af massivt træ, overholdes. Vær dog opmærksom på, at limen af og til kan presses gennem træporerne ved presning af meget tynde finer-dæklag eller grovporede træformer, og dette kan medføre, at slibebåndet hurtigt tilstoppes ved den efterfølgende slibeproces. Klingspor har udviklet produkter med særlige egenskaber, som forhindrer hurtig tilstopning.

Tilbage til slibekendskab