Krydsfiner

Krydsfiner er et overbegreb for træplader, der består af mindst tre lag træ limet oven på hinanden, hvor fiberretningen for lagene ved siden af er forskudt (for det meste 90°). Derved undgås (blokeres) de retningsbundne materialeegenskaber (at træet »arbejder«, svulmer op og svinder ind). Krydsfiner er opbygget symmetrisk og har altid et ulige antal lag. Lagene kan bestå af finer, massive træplader, massive træstokke eller andre træmaterialer.

Afhængigt af typen af lag inddeles krydsfiner i

  • Finer (finerplader, specialform multiplexplade med mindst 12 mm tykkelse og mindst fem lag)
  • Krydsfiner af små eller mellemstore stave (»møbelplade«) med et mellemlag af savede trælister eller 8 mm tykke, på højkant stående små stave af peelingfiner
  • Krydsfinerplader af massive træplader limet på tværs
  • Sammensat krydsfiner med inderlag af et andet træmateriale (fx spånplade træfiner som dæklag).

Krydsfiner kan med sit brede udvalg af udføringer og egenskaber bruges til mange anvendelser, fx i byggebranchen som beklædningsplader eller i møbelindustrien.

Bearbejdning af krydsfiner

Krydsfiner kan bearbejdes (saves, fræses, slibes) og belægges som massivt træ. Da dæklagene altid består af flere lag massivt træ (for det meste finerlag), skal man ved slibning være opmærksom på de samme ting, som når man bearbejder massivt træ. Man skal være opmærksom på, at limen af og til kan presses gennem træporerne ved presning af plader af meget tynde finer-dæklag eller grovporede trætyper, og dette kan ved den efterfølgende slibeproces føre til, at slibebåndet hurtigere tilstoppes. Klingspor har udviklet produkter med specielle egenskaber, der forhindrer en for tidlig tilstopning.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab