Maksimal arbejdshastighed for slibeværktøjer

Den maksimale arbejdshastighed for slibeværktøjer er den maksimale hastighed, som det roterende slibelegeme må køre på ved anvendelsen på de pågældende slibemaskiner.

Den bliver angivet i m/s og er fastlagt i de gældende normer (for eksempel DIN EN 12413, DIN EN 13743 og DIN EN 13236) for at undgå og forringe risikoen for farer. I disse normer defineres derudover også gradueringen af de mulige maksimale arbejdshastigheder, efter hvilken slibelegemet skal være fremstillet, samt deres mærkning og det maksimalt tilladte omdrejningstal afhængigt af diameteren.

Den tidligere farvekodning af den maksimale arbejdshastighed ved hjælp af tilsvarende farvestriber på slibeværktøjerne (fx 50 m/s = blå bjælke; 63 m/s = gul bjælke, 80 m/s = rød bjælke; 100 m/s = grøn bjælke, …) er i dag ikke længere et krav, men praktiseres stadig i stort omfang.

Af sikkerhedsgrunde er det vigtigt, at brugeren holder øje med, at den maksimale arbejdshastighed, der er angivet på slibelegemet, ikke bliver overskredet.

Som oSa-medgrundlægger og -medlem lægger Klingspor ekstremt høj vægt på sikkerheden ved sine slibeværktøjer og på kontrol og mærkning i overensstemmelse med normerne og holder sig derfor også omhyggeligt til normerne DIN EN 12413 (for slibelegemer af bundne slibemidler som skære- og skrubskiver eller R-Flex slibelegemer), DIN EN 13743 (for slibemidler på underlag som slibetallerkener, slibehjul, slibestifter, fiberskiver og fiberskive-støttetallerkener) og DIN EN 13236 (for slibeværktøjer med diamant og bornitrid).

Den maksimale arbejdshastighed er relevant for følgende slibeværktøjer i Klingspors produktprogram:

 • Fiberskiver og fiberskive-støttetallerkener (80 m/s)
 • Kronenflex skære- og skrubskiver (80 m/s for frihåndsanvendelse, 100 m/s for stationær skæring)
 • Kronenflex slibekopsten (50 m/s)
 • Slibetallerken (80 m/s)
 • Rengøringsskive NCD 200 (63 m/s)
 • Hårdt pressede Nylon-skiver MFW 600 (59 eller 39 m/s)
 • Slibehjul (50 m/s; en undtagelse udgør slibehjul med bredde B >100 mm (30 m/s) og slibehjul i riflet udførelse (40 m/s).
 • Lille slibeskive/slibestift (40 eller 32 m/s)
 • Diamant-skæreskiver (80 m/s ved skiver til anvendelse på vinkelslibere, 100 m/s ved skiver til anvendelse på motorskæreslibere, fugeskærere og bordsave)
 • Diamant-slibetallerken (80 m/s)
 • Elastisk forbundne slibemidler som R-Flex hjul, slibe- og polerstifter og marmoreringslegemer. Her er den maksimale arbejdshastighed afhængig af slibemidlets forbindelse ( 5 m/s ved slibemidler med W-forbindelse, 16 m/s ved slibemidler med E-forbindelse, 32 m/s ved slibemidler ved Z-forbindelse)

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab