Maksimal arbejdshastighed for slibeværktøjer

Den maksimale arbejdshastighed for slibeværktøjer er den maksimale hastighed, som roterende slibelegemer må køre med ved anvendelse af slibemaskiner.

Den angives i m/s og er fastsat i de gældende standarder (for eksempel DIN EN 12413, DIN EN 13743 og DIN EN 13236) til forebyggelse og reducering af farlige situationer. I disse standarder defineres klassificeringen af de mulige maksimale arbejdshastigheder, som slibelegemerne skal fremstilles efter, samt deres mærkning og de maksimalt tilladte omdrejningstal afhængigt af diameteren.

De hidtil foreskrevne farvekoder for maksimal arbejdshastighed med farvestriber på slibeværktøjerne (f.eks. 50 m/s = blå bjælke; 63 m/s = gul bjælke, 80 m/s = rød bjælke; 100 m/s = grøn bjælke,....) er ikke længere obligatoriske i dag, men anvendes dog stadig ofte i praksis.

Af sikkerhedsgrund skal brugeren dog være opmærksom på, at den maksimale arbejdshastighed, som er angivet på slibelegemet, ikke overskrides.

Som en af oSa-grundlæggerne og som oSa-medlem lægger Klingspor vægt på sikkerheden for slibeværktøjerne samt på kontrol og mærkning i henhold til standarderne og holder sig strengt til standarderne DIN EN 12413 (for slibelegemerne af bundet slibemiddel som skære- og skrubskiver eller R-Flex-slibelegemer), DIN EN 13743 (for slibemidler på underlag som slibeskiver, slibehjul, slibestifter, fiberskiver og fiberskive-støtteskiver) og DIN EN 13236 (for slibeværktøjer med diamant og bornitrid).

Den maksimale arbejdshastighed er relevant for følgende slibeværktøjer fra Klingspor-produktprogrammet:

 • Fiberskiver og fiberbagskiver (80 m/s)
 • Kronenflex-skære- og skrubskiver (80 m/s for frihåndsanvendelse, 100 m/s for stationær afskæring)
 • Kronenflex-kopsten (50 m/s)
 • Slibeskive (80 m/s)
 • Afrensningsskive NCD 200 (63 m/s)
 • Hårdt pressede nylonskiver MFW 600 (47 eller 37 m/s)
 • Slibehjul (50 m/s; en undtagelse er slibehjul med en bredde B>100 mm (30 m/s) og slibehjul i riflet version (40 m/s)).
 • Lille slibeskive/slibestift (40 m/s)
 • Diamant-skæreskiver (80 m/s for skiver til brug på vinkelslibere; 100 m/s for skiver til anvendelse på motorskæreslibere, fugeskæremaskiner og bordsave)
 • Diamant-slibeskive (80 m/s)
 • Elastisk forbundne slibemidler som R-flexhjul, slibe- og polerstifter og marmoreringsstifter.

Her er den maksimale arbejdshastighed afhængig af slibemidlets binding (5 m/s for slibemidler med W-binding; 16 m/s for slibemidler med E-binding; 32 m/s for slibemidler med Z-binding)

Tilbage til slibekendskab