Mindste-brudhastighed

Mindste-brudhastigheden er periferihastigheden, som et roterende slibelegeme mindst skal opnå uden brud ved belastning med centrifugalkraft. Bestemmelserne er angivet i standarderne EN 12413, 13743 og 13236 og angives i meter pr. sekund (m/s). Mindste-brudhastigheden beregnes ud fra den tilladte periferihastighed (maksimal arbejdshastighed) og en sikkerhedsfaktor, som er defineret i den gældende EN-standard, efter følgende formel:

Formel Mindestbruchgeschwindigkeit

vbrud = brudhastighed [m/s]
vtil = maksimalt tilladt periferihastighed (maksimal arbejdshastighed) [m/s]
S = sikkerhedsfaktor

Som medlem og grundlægger af ”Organisation for the Safety of Abrasives” (oSa) har værktøjernes sikkerhed højeste prioritet for Klingspor. Overensstemmelsen med sikkerhedskravene, som er fastsat i standarderne, kontrolleres derfor nøje. Dertil hører bl.a den foreskrevne kontrol af brudsikkerheden med et forsøg med centrifugalkraft (såkaldt sprængtest), hvor værktøjet, der skal testes (f.eks. SMT, skæreskive, slibehjul), accelereres i en prøvestand med permanent stigende omdrejningstal via centrifugalkraft indtil mindste-brudhastigheden, og hos Klingspor endog frivilligt ud over denne.
For at opfylde kravene i standarden EN 13743 må det testede værktøj ikke gå i stykker ved denne test.

Brudsikkerheden dokumenteres pr. 1000 producerede SMT, skære-/skrubskiver, slibehjul osv. som stikprøver på et eksemplar af hver. Brugeren kan altså være sikker på, at produkterne fra Klingspor altid lever op til den bedst mulige sikkerhed og er testede efter de gældende standarder og direktiver.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab