Omdrejningstal for værktøjer

Omdrejningstallet fortæller noget om et værktøjs antal omdrejninger pr. tidsenhed og angives i omdrejninger pr. sekund eller pr. minut. Ved roterende slibelegemer er det maksimalt tilladte omdrejningstal en vigtig værdi, der beregnes ud fra fastlagte højeste hastigheder i normerne i forhold til værktøjsdiameteren, og som angives i omdrejninger pr. minut (1/min eller min-1).

Alle roterende slibeværktøjer har direkte på værktøjet en påtrykt eller indgraveret angivelse af det maksimale omdrejningstal, som dette værktøj må drives med. I Klingspor sortimentet gælder det de følgende produktgrupper:

  • Fiberskiver, fiberskive-støttetallerkener
  • Kronenflex, skære- og skrubskiver, Kronenflex slibekopsten
  • Slibetallerkener SMT, rengøringsskive NCD 200
  • Slibehjul, slibestifter
  • Grovrengøringsskive Power Wheel PW 2000
  • Hårdt pressede Nylon-skiver MFW 600
  • Quick Change Discs, støttetallerkener)
  • Diamant-skæreskiver og -slibetallerkener
  • Elastisk bundne R-Flex hjul, slibe- og polerstifter, marmoreringslegemer
  • Hårdmetalfræser

Af sikkerhedsgrunde må det angivne maksimale omdrejningstal aldrig overskrides ved brug af disse værktøjer (se også maksimal arbejdshastighed), da slibelegemet ellers kan blive ødelagt på grund af centrifugalkraft og vibrationer, der kan føre til alvorlige tilskadekomster på grund af dele, der sprænges ud til siderne fra værktøjet.

Ud fra et anvendelsesmæssigt synspunkt giver det ofte ikke mening at køre slibeværktøjet i området for dets maksimalt tilladte omdrejningstal, da det fører til øget slid eller for høj temperaturudvikling. Derfor trykker Klingspor på nogle slibelegemer (fx SMT 800, SMT 850 plus, MFW 600, KM 613) ud over angivelsen af det maksimalt tilladte omdrejningstal på etiketten også en yderligere angivelse med et anbefalet omdrejningstal. Ved drift med dette anbefalede omdrejningstal opnår brugeren det optimale resultat med slibeværktøjet med hensyn til slibeydelse, slid og standtid.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab