Omdrejningstal for værktøjer

Omdrejningstallet angiver værktøjets omdrejningsantal pr. tidsenhed i omdrejninger pr. sekund eller minut. For roterende slibelegemer er det maksimalt tilladte omdrejningstal en vigtig værdi, som beregnes ud fra de maksimale arbejdshastigheder, som er fastsat i de gældende normer afhængigt af værktøjets diameter, og som er angivet i omdrejninger i minuttet (1/min. eller min.-1).

Alle roterende slibeværktøjer har en påtrykt eller indgraveret angivelse af det maksimalt tilladte omdrejningstal direkte på værktøjet. I Klingspor-sortimentet vedrører det følgende produktgrupper:

  • Fiberskiver, bagskiver til fiberskiver
  • Kronenflex-skære- og skrubskiver; Kronenflex-kopsten
  • Slibetallerken SMT, afrensningsskive NCD 200
  • Slibehjul, slibestifter
  • Grov afrensningsskive Power Wheel PW 2000
  • Pressede nylonrondeller MFW 600
  • Quick Change Disc (bagskive)
  • Diamant-skæreskiver og -slibeskiver
  • Elastisk forbundne R-flexhjul, slibe- og polerstifter og marmoreringsstifter
  • Hårdmetalfræser

Af sikkerhedsgrunde må det maksimale omdrejningstal, som er angivet på disse værktøjer, ikke overskrides på noget tidspunkt (se endvidere maksimal arbejdshastighed), da slibelegemet kan ødelægges af centrifugalkraften og vibrationerne, hvilket kan føre til alvorlige kvæstelser på grund af bortsprængte dele.

Set ud fra et anvendelsessynspunkt er det ikke altid hensigtsmæssigt at anvende slibeværktøjer i området for deres maksimalt tilladte omdrejningstal, da de derved slides endnu mere eller fører til høj temperaturudvikling. Derfor printer Klingspor en supplerende angivelse af det anbefalede omdrejningstal på etiketten ved siden af det maksimalt tilladte omdrejningstal på nogle slibelegemer (f.eks. SMT 800, SMT 850+, MFW 600, KM 613). Ved drift med dette anbefalede omdrejningstal opnår brugeren det optimale resultat med hensyn til slibeydelse, slid og standtid.

Tilbage til slibekendskab