Opbevaring af slibemidler

Under ”opbevaring af slibemidler” forstår man den rigtige opbevaring af slibemidler på underlag med hensyn til egnede temperatur- og luftfugtighedsforhold.  Et optimalt opbevaringsklima garanterer, at slibemidler på underlag kan anvendes ud over minimum-holdbarhedsdatoen uden skader og tab af effekt.

Brugerne og forhandlerne er ansvarlige for egnede opbevaringsbetingelser!

Generelt:

Den ideelle opbevaringstemperatur ligger mellem ca. 18 og 22° celsius ved en relativ luftfugtighed på 45 – 65 %. Det er vigtigt, at indvirkning fra varme, direkte fugt og/eller sollys undgås.  Slibemidler skal opbevares i deres originale emballage indtil anvendelsen. Bånd skal tages af før anvendelsen.

Hvis luftfugtigheden er for høj, absorberer underlaget fugt og udvides.
Resultatet er, at fiberskiven bøjer sig mod kornsiden (se figur 1). Der opstår slibefejl, da det kun er fiberskivekanterne, er rører ved emnets overflade under slibningen.

Hvis luftfugtigheden derimod er for lav, afgiver underlaget fugtighed. Slibeskiven skrumper og bøjer sig mod underlagssiden (se figur 2). Resultat: Slibemidlet tørrer ud og bliver sprødt.

Brede bånd:

a) Skal opbevares i den originale emballage
b) Skal hænges på holdere eller galger 2 dage før brug, og den nederste båndsløjfe skal belastes
c) Ved længere stilstand for maskinen skal båndspændingen slukkes, og båndene skal opbevares på galgen indtil næste brug

Skære- og skrubskiver:

Holdbarheden for skære- og skrubskiver bestemmes først og fremmest af deres fugtighedsindhold. Skiver, som udsættes for meget fugt efter produktionen, mister deres oprindelige standtid. Ved korrekt opbevaring bliver standtiden ved med at være næsten konstant i mange år. Skiver, som udsættes direkte for vand eller vanddamp, bliver til en sikkerhedsrisiko. Produkternes alder spiller en underordnet rolle her.
Korrekt opbevaring er vigtig for vores slibemidlers vedvarende tilstand, garantien og effekten.

Tilbage til slibekendskab