Opbevaring af slibemidler

Ved "opbevaring af slibemidler" forstår man generelt den rigtige opbevaring af slibemidler på underlag med hensyn til egnede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Et optimalt opbevaringsklima sikrer, at slibemidler på underlag kan anvendes ud over mindste holdbarhedsdatoen uden skader og tab af ydeevne.

Forhandlere og brugere er ansvarlige for egnede opbevaringsbetingelser.

Generelt:

Den ideelle opbevaringstemperatur er mellem ca. 18 og 22° Celsius ved en relativ luftfugtighed på 45 – 65 %. Det er meget vigtigt at undgå varmepåvirkning, direkte fugt og/eller solstråling. Slibemidler skal opbevares i deres originale emballage, indtil de skal bruges; bånd skal hænges op, før de skal bruges.

Hvis luftfugtigheden er for høj under opbevaringen, optager underlaget fugt og udvider sig.

Konsekvens: fiberskiven bøjer på kornsiden. Der opstår slibefejl, da det kun er fiberskivekanten, der berører emnets overflade ved slibningen.

Hvis luftfugtigheden derimod er for lav under oplagringen, afgiver underlaget fugt. Slibeskiven skrumper og bøjer på undersiden. Konsekvens: Slibemidlet tørrer ud og bliver skrøbeligt.

Brede bånd:

a) Skal opbevares i original emballage
b) 2 dage inden brug skal de hænges op på holdere eller galger, og den nederste båndsløjfe skal belastes
c) Ved længere maskinstilstand skal båndspændingen afbrydes, og båndene skal hænges på galgen til næste gang, de skal bruges

Skære- og skrubskiver:

Skære- og skrubskivers holdbarhed bestemmes først og fremmest af deres fugtighedsindhold. Skiver, der efter produktionen udsættes for høj fugtighed, mister deres oprindelige standtid. Ved rigtig oplagring forbliver standtiden næsten konstant i flere år. Skiver bliver til en sikkerhedsrisiko, hvis de udsættes for direkte vand eller vanddamp. Produkternes alder spiller her en underordnet rolle. Den rigtige opbevaring er vigtig for at sikre garantien og ydelsesevnen for vores slibemidler.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab