oSa (Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)

Slibning og skæreslibning kræver på mange anvendelsesområder en meget høj periferihastighed på det roterende værktøj.

Disse produkter skal derfor være særligt sikre for at kunne modstå de ekstreme mekaniske og termiske belastninger.

Der findes desværre ingen globalt bindende sikkerhedskrav til slibeværktøjer. Derfor dannede ansvarsbevidste producenter af slibeværktøj fra flere europæiske lande i år 2000 organisationen for sikkerhed ved slibeværktøjer (oSa) og sendte dermed et signal mod produkter af dårlig kvalitet.

På aSo-varemærket kan brugeren genkende disse kvalitetsprodukter. For producenten og forhandleren betyder det en mindre ansvarsrisiko, en markeds- og konkurrencefordel samt en image-gevinst.

I forbindelse med deres virksomheds interne kvalitetsstyringssystemer kontrollerer producenterne, at oSa´s strenge krav bliver overholdt, og at der kun fremstilles og forhandles produkter af eksklusiv høj kvalitet.

Organisationen for sikkerhed ved slibeværktøjer bekræfter denne selvforpligtelse ved at uddele det globalt beskyttede oSa-varemærke til medlemsvirksomhederne. Organisationen for sikkerhed ved slibeværktøjer eller deres organer overtager i forbindelse med oSa-mærkningen ingen ansvars- eller garantiforpligtelser for driftssikkerheden ved de mærkede produkter.

Tilbage til slibekendskab