oSa (organisationen for sikkerhed i forbindelse med slibeværktøjer)

Slibning og skæring kræver ved mange anvendelsesformer,
at det roterende værktøj har en meget høj periferihastighed.
Disse produkter skal derfor være særligt sikre for
at kunne modstå de ekstreme mekaniske og termiske belastninger.

Desværre findes der ingen sikkerhedskrav til slibeværktøj,
som gælder over hele verden.
Derfor stiftede ansvarlige producenter af slibeværktøj fra flere europæiske lande i 2000 oSa (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.) og har
dermed klart distanceret sig fra produkter af dårlig kvalitet.

Brugerne kan kende disse kvalitetsprodukter på oSa- mærket. For producenter og forhandlere er det ensbetydende med en reduceret ansvarsris ko, markeds- og konkurrencefordele samt et bedre image.
Inden for rammerne af den enkelte virksomheds interne kvalitetsstyringssystem kontrollerer producenterne, at de strenge krav overholdes, samt at der udelukkende fremstilles og sælges sikre produkter af høj kvalitet.

oSa bekræfter denne selvforpligtelse ved at tildele medlemsvirksomhederne det globalt beskyttede oSa-mærke. Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. eller dennes organer påtager sig ikke noget ansvar for de oSa-mærkede produkters driftssikkerhed.

Tilbage til slibekendskab