Rigtig udførelse af afskæring og skrubning

De tynde Kronenflex® skæreskiver til vinkelslibere er højtydende produkter og er kendetegnet ved ekstremt korte skæretider og lille gratdannelse. De egner sig særligt godt til tynde materialer, som skal afskæres med præcise og hurtige snit og minimal varmeudvikling. Hvis du overholder nogle grundlæggende regler, opnår du optimale arbejdsresultater og maksimal sikkerhed.

De tynde Kronenflex® skæreskiver til vinkelslibere er højtydende produkter og er kendetegnet ved ekstremt korte skæretider og lille gratdannelse. De egner sig særligt godt til tynde materialer, som skal afskæres med præcise og hurtige snit og minimal varmeudvikling. Hvis du overholder nogle grundlæggende regler, opnår du optimale arbejdsresultater og maksimal sikkerhed.

1. Rigtigt pressetryk = Højere standtid

Richtiger AnpressdruckVores skiver har en usædvanlig høj skæreydelse, og derfor er maskinens egenvægt tilstrækkelig til pressetrykket. Et for højt tryk medfører for hurtigt slid.

 

 

 

2. Optimal omfangshastighed = Bedre skæreydelse

Optimale Umfangsgeschwindigkeit Det ideelle forhold mellem antal snit og skiveslid nås umiddelbart under den tilladte maksimale omfangshastighed. Sørg for et kontinuerligt højt omdrejningstal. Hvis maskinen har et for lavt omdrejningstal slides skiven overproportionalt hurtigt.

 

 


3. Rigtig håndtering = Højere sikkerhed

Richtige HandhabungSkæreskiver må kun belastes i radial retning. Herved undgås særligt ved højt påpresningstryk slag, udbøjning og sågar brud på skiven.


 

 

 


4. Ideel skæreposition = Øget stabilitet

Ideale SchnittpositionMaterialet skal altid fastspændes så tæt på skærestedet som muligt, så det ikke kan vibrere, ryste eller gå løs. Emnet, der skal skæres, skal altid være fastspændt og må ikke kunne rutsje under afskæringen.

 
5. Korrekt opspænding = Bedre kraftoverførsel

Korrektes AufspannenSkæreskiverne fastgøres på maskinen med spændeflanger, som overfører enorme drivkræfter til skiverne. Der må ikke anvendes fejlbehæftede eller ubrugelige flanger, gældende forskrifter og standarder skal overholdes. Det er ikke tilladt at anvende spændeflanger med forskellig diameter.

 

Den rigtige indfaldsvinkel ved skrubning

Skrubskiver arbejder med den højeste ydelse, hvis de anvendes i en vinkel på 25-30° til emnet. Ved denne vinkel findes det gunstigste forhold mellem afslibningsmængde og skiveslid. Denne vinkel bør altid vælges, om muligt. Ved reduktion af indfaldsvinklen til mindre end 15° dannes ved skrubning en lang og meget tynd kant i skivens periferi. Denne kan ikke klare slibetrykket, selv hvis slibevinklen kun ændres en smule, og brækker. På denne måde udnyttes kostbare slibekorn ikke, og der opstår herudover en ubalance, som ligeledes gøre det nødvendigt at udskifte skiven tidligt.

 

Tilbage til slibekendskab