Rustfrit stål

Som rustfrit stål betegnes alle ståltyper, som er fremstillet i en speciel proces, har en høj renhedsgrad, og som reagerer ensartet på varmebehandling. Denne definition betyder, at rustfrit stål ikke udelukkende skal være legeret eller højlegeret stål. Efterfølgende begrænser vi os dog til højlegeret rustfrit stål med et kromindhold på mindst 10,5%.

Inddeling af højlegeret rustfrit stål

Højlegeret rustfrit stål kan inddeles i følgende grupper på grund af deres struktur.

 • ferritisk rustfrit stål
 • martensitisk rustfrit stål
 • austenitisk rustfrit stål
 • ferritisk-austenitisk rustfrit stål (duplex-stål)

Ferritisk rustfrit stål

Det ferritiske rustfri stål inddeles endvidere i to grupper:

 • med ca. 11 til 13% krom
 • med ca. 17% krom (Cr)

10,5 til 13 procents kromstål betegnes kun som korrosionstræge på grund af det lave kromindhold. Det anvendes, hvor levetid, sikkerhed og ringe vedligeholdelse har høj prioritet, og hvor der ikke stilles særlige krav til udseendet. Det gælder for eksempel for byggeri af containere, jernbanevogne og køretøjer.

Martensitisk rustfrit stål

Det martensitiske rustfri stål med 12 til 18% Cr og med indhold af kulstof på over 0,1% er austenitiske ved temperaturer over 950 - 1050°C. Hurtig afkøling (brat køling) fører til dannelse af en martensitisk struktur. Specielt i forædlet tilstand har denne struktur høj fasthed, som tiltager endnu mere, hvis indholdet af kulstof stiger. Martensitisk rustfrit stål anvendes for eksempel til produktion af barberblade, knive eller sakse.

Austenitisk rustfrit stål

Det austenitiske rustfri stål (betegnes også som krom-nikkel-stål) med et nikkelindhold over 8% er den bedste kombination til praktisk anvendelse på grund af forarbejdningsevnen, korrosionsbestandigheden og de mekaniske egenskaber. Den vigtigste egenskab for denne type rustfrit stål er den høje korrosionsbestandighed. Derfor anvendes austenitisk rustfrit stål til områder med aggressive medier som for eksempel kontakt med klorholdigt vand samt i den kemiske industri og fødevareindustrien.

Austenitisk-ferritisk rustfrit stål

Austenitisk-ferritisk rustfrit stål betegnes ofte som duplex-stål på grund af de to strukturbestanddele. Den høje fleksibilitet og den forbedrede korrosionsbestandighed gør disse typer stål specielt egnede til anvendelse inden for off-shore-teknik.

Slibning af rustfrit stål

Mange komponenter af rustfrit stål slibes ved afslutningen på bearbejdningsprocessen. Klingspor har mange forskellige slibemidler i produktsortimentet, som er specielt egnede til bearbejdning af dette materiale. Det er dog nødvendigt at være opmærksom på nogle typiske materialeegenskaber ved bearbejdning af rustfrit stål, hvis slutresultatet skal være permanent tilfredsstillende. Overfladens udførelse fra fabrikken - det vil sige det valsede, bejdsede og/eller efterfølgende varmebehandlede materiale - skal vælges, så udgangsoverfladen er så tæt som muligt på den ønskede overflade. For at opnå den nødvendige korrosionsbestandighed for emner af rustfrit stål er det vigtigt at sørge for, at materialet opbevares og transporteres korrekt inden bearbejdningen.

Følgende skal især undgås:

 • Enhver kontakt med andet stål (stålbørster, wirer).
 • Overflade- og kantskader samt slidmærker
 • Opbevaring af materialet i bearbejdningsområder eller sammen med andet stål (f.eks. valsestål).

For korrosionsbestandigheden gælder endvidere: jo finere overfladen er, jo højere er bestandigheden over for korrosion.

Slibning

Der findes mange parametre, som har indvirkning på den slebne overflades råhed og udseende:

 • Slibemaskinen med kontaktelementerne og bearbejdningsparametrene (snit- og fremføringshastigheder)
 • Anvendelse af hjælpestoffer til slibning (olie og emulsioner)
 • Slibemidlets kvalitet

På grund af disse randbetingelser for slibeprocessen er det ikke muligt at give en dækkende vurdering af sammenhængen mellem den opnåede overflade og det anvendte slibemiddel. For at forebygge misforståelser ved indgåelse af aftalen om de ønskede overflader skal grænsemønsteret og ujævnhedsværdier (Ra) fastsættes inden bearbejdningen.

Slibning og korrosion

Uafhængigt af det anvendte rustfri stål skal de følgende forholdsregler altid overholdes ved slibning af ikke-rustende stål:

 • Brug aldrig slibeværktøjer først på normalt stål og derefter på rustfrit stål!
 • Fjern altid slibestøv grundigt fra alle flader!
 • Sprøjt ikke på overflader af rustfrit stål med glødende gnister!
 • Bearbejdningstemperaturen skal være så lav, at der ikke dannes chromcarbid, som kan forårsage interkrystallinsk korrosion. Hvis materialet er anløbet, er det nødvendigt at foretage efterbehandling!

Kun derved kan det sikres, at det passive lag i de bearbejdede områder dannes igen, og at de andre flader ikke beskadiges af hulkorrosion eller interkrystallinsk korrosion.

Tilbage til slibekendskab