Rustfrit stål

Som rustfrit stål betegnes alle ståltyper, der er blevet fremstillet på en særlig måde, som har en høj renhedsgrad, og som reagerer ensartet på forudsete varmebehandlinger. Af denne definition kan det også ses, at rustfrit stål ikke udelukkende behøver være legeret eller højlegeret stål. I det følgende begrænser vi os dog til højlegeret stål med et kromindhold på mindst 10,5%.

Inddeling af højlegeret stål>

Højlegeret stål kan på grund af dets struktur opdeles i følgende grupper:

 • ferritisk rustfrit stål
 • martensitisk rustfrit stål
 • austenitisk rustfrit stål
 • ferritisk-austenitisk rustfrit stål (Duplex stål)

Ferritisk rustfrit stål

De ferritiske ståltyper underinddeles i to grupper:

 • med ca. 11 til 13% krom
 • med ca. 17% krom (Cr)

Kromstål på 10,5 til 13% kaldes korrosionstræge på grund af deres ringe kromindhold. De anvendes dér, hvor lang levetid, sikkerhed og ringe vedligeholdelse er vigtigst, og hvor der ikke er nogle særlige krav til deres udseende. Det gælder for eksempel til byggeri af containere, jernbanevogne og køretøjer.

Martensitisk rustfrit stål

Det martensitiske rustfri stål med 12 til 18% Cr og med kulstofindhold over 0,1%, er ved temperaturer over 950 - 1050°C austenitisk. En hurtig afkøling (brat køling) fører til dannelsen af martensitisk struktur. Denne struktur har i forædlet tilstand en høj grad af fasthed, som stiger yderligere med et stigende kulstofindhold. Martensitisk rustfrit stål bruges for eksempel til fremstilling af barberklinger, knive eller sakse.

Austenitisk rustfrit stål

Austenitisk rustfrit stål (også: krom-nikkel-stål) med nikkel-indhold over 8% skaber den bedste kombination til praktisk anvendelse på grund af forarbejdningsevne, korrosionsbestandighed og mekaniske egenskaber. Den vigtigste egenskab ved denne type rustfrit stål er den høje korrosionsbestandighed. Af denne grund bruges austenitisk rustfrit stål på områder med aggressive medier, for eksempel i kontakt med klorholdigt havvand og i den kemiske og levnedsmiddelindustrien.

Austenitisk-ferritisk rustfrit stål

Austenitisk-ferritisk rustfrit stål kaldes på grund af dets to strukturbestanddele ofte også Duplex-stål. Den høje fleksibilitet ved samtidig forbedring af korrosionsbestandigheden gør dette stål særligt egnet til anvendelse i området for off-shore-teknik.

Slibning af rustfrit stål

Mange konstruktionsdele af rustfrit stål slibes til sidst i bearbejdningsprocessen. Klingspor tilbyder i sit produktsortiment en lang række slibemidler, der er specielt egnet til bearbejdning af dette materiale. Alligevel skal man ved bearbejdningen af rustfrit stål være opmærksom på nogle materialetypiske specielle forhold, for at opnå et vedvarende tilfredsstillende resultat. Overfladens udførelse fra fabrikken, dvs. det valsede, bejdsede og/eller endnu en gang varmebehandlede materiale skal vælges, så udgangsoverfladen ligger så tæt som muligt på den ønskede overflade. Allerede inden bearbejdningen skal man være opmærksom på korrosionsbestandigheden ved emner af rustfrit stål og således være opmærksom på, at de opbevares og transporteres rigtigt.

Her skal man især undgå:

 • Enhver kontakt med andet stål (stålbørster, wire).
 • Overflade- og kantskader samt slidmærker.
 • Opbevaring af materialet på områder med bearbejdning eller sammen med andet stål (fx valsestål).

For korrosionsbestandigheden gælder endvidere: jo finere overflade, desto højere bestandighed over for korrosion.

Slibning

Der er mange parametre, der har indflydelse på den slebne overflades råhed og udseende:

 • Slibemaskinen med de pågældende kontaktelementer og bearbejdningsparametrene (skære- og skrubhastigheder)
 • Anvendelsen af slibehjælpestoffer (olier og emulsioner)
 • Slibemidlets kvalitet

På grund af disse randbetingelser for slibeprocessen kan der ikke siges noget generelt om sammenhængen mellem den opnåede overflade og det anvendte slibemiddel. For at undgå misforståelser ved indgåelse af aftalen om de ønskede overflader, skal grænsemønstre og råhedsværdier (Ra) fastlægges inden bearbejdningen.

Slibning og korrosion

Uafhængigt af det anvendte rustfri stål er det vigtigt, at man er opmærksom på nedenfor anførte forholdsregler ved slibningen af ikke-rustende stål:

 • Brug aldrig slibeværktøjer først på normalt stål og derefter på rustfrit stål!
 • Fjern altid slibestøv grundigt fra alle overflader!
 • Sprøjt aldrig overflader af rustfrit stål med glødende gnister!
 • Bearbejdningstemperaturerne skal være så lave, at der ikke kan dannes kromcarbid, der kan forårsage interkrystallinsk korrosion. Hvis materialet er anløbet, er det nødvendigt at udføre efterbehandling!

Kun sådan kan det sikres, at passivlaget på de bearbejdede områder dannes igen, og at de andre flader ikke bliver beskadiget ved hulkorrosion eller interkrystallinsk korrosion.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab