Skærehastighed

Skæringshastighed er betegnelsen for den hastighed, værktøjet bevæger sig med ved slibning. På en båndslibemaskine er det båndets periferihastighed, på en vinkelsliber omdrejningstallet for slibe- eller skæreskiven. Dette kaldes også den maksimale arbejdshastighed.

Skæringshastigheden bliver som regel angivet i enheden m/s. Den kan beregnes med formlen:

Formel Schnittgeschwindigkeit

Vc = skæringshastighed [m/s]

d = værktøjs-diameter [mm]

n = omdrejningstal [1/min]

Skæringshastigheden har, sammen med tilførselshastigheden, afgørende indflydelse på bearbejdningstiden. Dette forhøjer produktionsmængden pr. tidsenhed og den opnåede overfladekvalitet. Men da temperaturen også stiger ved kanten ved stigende hastighed, betyder en forøgelse af skæringshastigheden samtidig også en højere værktøjsslitage og dermed en forringelse af standtiden. Valget af den optimale skæringshastighed afhænger ved slibning først og fremmest af det materiale, der skal bearbejdes.

Af sikkerhedstekniske årsager er, i forbindelse med roterende slibeværktøjer, en maksimal tilladt skæringshastighed = den maksimale arbejdshastighed, der er angivet i normerne.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab