Skærehastighed

Skærehastigheden betegnes ved slibning som den hastighed, som et værktøj bevæger sig med.
Ved f.eks. en båndslibemaskine er det båndets
omdrejningshastighed, ved en vinkelsliber slibe- eller skæreskivens omdrejningshastighed. Denne betegnes også som arbejdets maksimale hastighed.

Formlen til beregning af skærehastigheden ved slibning er følgende:

Formel Schnittgeschwindigkeit

Vc = skærehastighed [m/s]
D = værktøjsdiameter [mm]
n = omdrejningstal [1/min.]

Skærehastigheden har – sammen med fremføringshastigheden – afgørende betydning for bearbejdningstiden ved spåntagning og dermed for kapaciteten og den opnåede overfladekvalitet. Da temperaturen på skæret stiger ved stigende hastighed, betyder en forhøjelse af skærehastigheden samtidig også forøget slid på værktøjet og dermed til nedsat standtid. Valget af den optimale skærehastighed for slibning afhænger i første omgang af materialet, der skal bearbejdes.

Det gælder for det meste for roterende slibeværktøjer, hvor den maksimalt tilladte skærehastighed = den maksimale arbejdshastighed af sikkerhedstekniske grunde som regel er fastsat i standarderne.

Tilbage til slibekendskab