En slibeskives hårdhed

En slibeskives hårdhed er den modstandsdygtighed, skivens binding har mod, at slibekornet brækker af.

En skære- eller skrubskives bindingshårdhed kan påvirkes og indstilles af den anvendte kunstige harpiks og de iblandede fyldstoffer. I overensstemmelse med DIN ISO 525 bliver bindingshårdheden af skære- og skrubskiver mærket med alfabetets bogstaver som tillæg i typebetegnelserne. Mærkningsområdet strækker sig fra „A“ (særdeles blød) til „Z“ (særdeles hård) , dvs. jo hårdere binding, jo længere nede i alfabetet står det korresponderende bogstav.

Generelt er det sådan ved valget af den optimale skære- eller skrubskive til et konkret anvendelsesområde, at det anvendte slibemiddels binding skal være tilsvarende blødere jo hårdere, det materiale er, der skal bearbejdes.

Hvis brugeren vælger en for hård binding, så rives brugt, stumpt slibekorn ikke ud af bærematerialet i arbejdsprocessen; som følge heraf svinder skivens aggressivitet hurtigt. Dette kan føre til overophedning af skærekanten og dermed til skivens „forglasning“ og til fuldstændigt tab af slibeevne.

Hvis brugeren vælger en meget blød binding, får han glæde af slibeværktøjets høje aggressivitet, da der hele tiden bliver anvendt nyt korn, og af kortere bearbejdningstider. Samtidig fører en meget blød binding dog også til forøget slid på værktøjet og dermed til en ringere standtid.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab