Slibeskivens hårdhed

En slibeskives hårdhed er den modstandsdygtighed, som skivens binding har over for, at slibekornene falder af.

Skære- eller skrubskivens bindingshårdhed kan påvirkes og indstilles med det anvendte kunstharpiks samt med de tilsatte fyldstoffer. I henhold til DIN ISO 525 mærkes bindingshårdheden for skære- og skrubskiver med alfabetets bogstaver som supplement til typebetegnelsen. Mærkningsområdet går fra ”A” (meget blød) til ”Z” (meget hård) dvs. jo hårdere bindingen er, jo højere er bogstavets pladering i alfabetet.

Generelt gælder for valg af den optimale skære- eller skrubskive til et konkret anvendelsestilfælde, at jo hårdere materialet er, der skal bearbejdes, jo blødere skal bindingen for det anvendte slibemiddel være.

Hvis brugeren vælger en binding, der er for hård, rives de afrundede slibekorn ikke ud af bærematerialet under arbejdsprocessen; som følge heraf aftager skivens aggressivitet meget hurtigt. Det kan føre til overophedning af skærekanten og dermed til ”forglasning” af skiven og til fuldstændigt tab af slibeevnen.

Hvis brugeren vælger en meget blød binding, profiterer han/hun af slibeværktøjets høje aggressivitet, da der hele tiden anvendes friske korn, hvorved bearbejdningstiden bliver kortere. Samtidig fører en meget blød binding til øget slid på værktøjet og dermed til kortere standtid.

Tilbage til slibekendskab