Et slibeværktøjs aggressivitet

Et slibeværktøjs aggressivitet beskriver skærekapaciteten, som værktøjet skærer eller sliber det materiale, der skal bearbejdes, med. Indikatorer for et slibeværktøjs aggressivitet er aftagningen af materiale pr. tidsenhed eller den nødvendige tid pr. skæring.

Aggressiviteten kan i fremstillingen af et slibeværktøj påvirkes af selve slibekornets kvalitet og egenskaber, samt af dets optagelse i bærematerialet. Ved diamantskæreskiver påvirkes skivernes aggressivitet yderligere af segmenteringen af skivekanten.

Mere aggressive slibeværktøjer muliggør kortere bearbejdningstider. Hermed er der dog oftest forbundet ulemper i forbindelse med værktøjernes standtid.

For at give brugeren yderligere hjælp til valget af det bedst egnede slibeværktøj til hans anvendelse, bliver roterende værktøjer til slibning og skæring også klassificeret i forhold til deres aggressivitet ogstandtid ud over at de også opdeles i tre Klingspor præstationsklasser (Extra, Supra, Special eller 300, 600, 900). Hvis brugeren lægger særlig vægt på en høj aggressivitet (dvs. korte skære- og slibetider) og dermed på hurtig arbejdsprogression og korte forarbejdningstider, kan han tilsvarende vælge de angivne værktøjer.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab