Slibeværktøjets aggressivitet

Slibeværktøjets aggressivitet angiver skæreevnen, med hvilken værktøjet bearbejder materialet ved spåntagning eller ved afskæring. Indikatorerne for slibeværktøjets aggressivitet er materialefjernelsen pr. tidsenhed eller den nødvendige tid pr. snit.

Aggressiviteten kan påvirkes under produktion af slibeværktøjet via selve slibekornets kvalitet og egenskaber samt ved integrering af dette i bærematerialet. Ved diamantskæreskiver påvirkes skivernes aggressivitet yderligere af skærekantens segmentering.

Slibemiddeloverfladen for agglomeratbånd ser først meget grovere ud end de traditionelle slibebånd på grund af ansamlingen af korn, sliberesultatet er dog finere sammenlignet med et traditionelt slibebånd.

For at hjælpe brugerne med at vælge slibeværktøjet, der egner sig bedst til anvendelsen, klassificeres roterende værktøjer til slibning og afskæring med deres aggressivitet og standtid som supplement til inddelingen i de tre Klingspor-effektklasser (Extra, Supra, Special/ 300, 600, 900). Hvis brugeren lægger særlig vægt på høj aggressivitet (det vil sige korte skære- og slibetider) og dermed på hurtigt udført arbejde og kort bearbejdningstid, er det muligt at vælge værktøjerne med dette mærke.

Tilbage til slibekendskab