Standtid

Ved standtid forstår man ved slibeværktøjer den tidsperiode, man kan arbejde med dem i, indtil de på grund af slidforekomster er nødt til at blive udskiftet. Almindelige indikatorer for slibeværktøjers standtid er fx det antal skæringer (skæreskiver), der er udført med et værktøj, eller antallet af emner, der er blevet bearbejdet med et enkelt værktøj (slibetallerken og slibebånd).

Ved fremstillingen af et slibeværktøj kan standtiden både påvirkes af typen, mængde og kvaliteten af slibekornet selv og også af opbygningen og sammensætningen af bindingen (type, hårdhed, fyldstoffer).

For at give brugeren yderligere hjælp til valget af det bedst egnede slibeværktøj til hans anvendelse, bliver roterende værktøjer til slibning og skæring fra Klingspor også klassificeret i forhold til deres aggressivitet og standtid, ud over at de også opdeles i tre præstationsklasser (Extra, Supra, Special eller 300, 600, 900). Hvis brugeren lægger speciel vægt på en høj standtid (dvs. værktøjets lange levetid, det samme som et så højt antal skæringer eller bearbejdede emner som muligt) og dermed på få udskiftningstider og -omkostninger, kan han målrettet vælge et tilsvarende værktøj i Klingspor sortimentet.

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab