Standtid

Standtid er for slibeværktøjer den tid, man kan arbejde i, indtil udskiftning er nødvendig på grund af tegn på slid. Anvendelige parametre for slibeværktøjernes standtid er f.eks. antal udførte snit med et værktøj (afskårne skiver) eller antallet af emner, der er bearbejdet med et værktøj (slibeskiver og slibebånd).
Ved produktion af slibeværktøjet kan standtiden både påvirkes af slibekornets type, mængde og kvalitet samt af bindingens opbygning og sammensætning (type, hårdhed, fyldstoffer).

For at give brugeren ekstra hjælp til valg af slibeværktøjet, der egner sig bedst til anvendelsen, klassificeres roterende værktøjer til slibning og afskæring af Klingspor med deres aggressivitet og standtid som supplement til inddelingen i de tre effektklasser (Extra, Supra, Special/ 300, 600, 900). Hvis brugeren lægger særlig vægt på en lang standtid (dvs. lang levetid for værktøjet ensbetydende med så højt et antal afskæringer eller bearbejdede emner som muligt) og dermed på lave monteringstider og -udgifter, kan kunden vælge et værktøj i Klingspor-sortimentet, som er mærket med disse egenskaber.

Tilbage til slibekendskab