Vinkelsliber

En vinkelsliber er en elektrisk eller pneumatisk drevet håndført slibemaskine. En derpå fastspændt skære- eller slibeskive roterer med et højt omdrejningstal sammenlignet med andre værktøjer.
Udviklingen af vinkelsliberen, også kaldet Flex, opstod i et samarbejde mellem firmaet Ackermann & Schmitt (senere: Flex-Elektrowerkzeuge GmbH) og slibemiddelproducenten Klingspor, der udviklede den første kunst-harpiksbundne skæreskive til disse højhastighedsmaskiner, som blev bragt på markedet som Kronenflex produkter.

Vinkelslibere findes i dag nærmest i enhver virksomhed og i ethvert hobbyværksted. De findes i mange forskellige udgaver til forskellige anvendelser. Gængse skivediametre er 100, 115, 125, 150, 180 og 230 mm; skæreskivens periferihastighed ligger på maksimalt 80 m/s (dvs. på et værktøj med Ø115 mm på 13.300 U/min.). Da kunstharpiksbundne skæreskiver og diamant-skæreskiver normalt opnår deres bedste ydeevne ved fuld hastighed, anbefales det, at man til disse værktøjer anvender kraftige vinkelslibere (1.200 watt og mere). Andre værktøjer er af sikkerhedsgrunde derimod kun godkendt til lavere hastigheder (fx kunstharpiksbundne slibekopsten: 50 m/s) eller giver bedre sliberesultater ved reduceret omdrejningstal (fx Nylon-skiver). I disse tilfælde er det en fordel at bruge vinkelslibere, hvor omdrejningstallet kan reguleres, og dette er en nødvendighed til slibekopsten.

Ved arbejdet med vinkelsliberen spiller arbejdssikkerheden ikke kun en stor rolle på grund af skæreskivernes høje periferihastigheder og den dermed forbundne høje centrifugalkraft, men også i forhold til gnistregn, vibration, støj og støvudvikling. Efter de gældende normer er producenterne forpligtet til at deklarere sikkerhedsforanstaltningerne og anvendelsesbegrænsningerne, og brugeren skal af hensyn til sin egen sikkerhed være opmærksom på og følge disse.

Klingspor tilbyder et omfattende program af værktøjer til vinkelslibere inden for følgende produktområder:

 • Kunstharpiksbundne skære- og skrubskiver
 • Kunstharpiksbundne slibekopsten
 • Slibetallerken (med lærredslameller, med Nylon-lameller samt med en lærreds-/nylon-kombination)
 • Rengøringsskiver
 • Vinkelsliberhjul
 • Fiberskiver og støttetallerkener
 • Self-fastening skiver og støttetallerkener
 • Nylon-skiver og støttetallerkener
 • Diamant-skæreskiver
 • Diamant-slibetallerkener
 • Diamant-tørborekroner
 • Quick Change Discs og de tilhørende adaptere

Passende produkter

Tilbage til slibekendskab