Vulkanfiber

Vulkanfiber er et kompositmateriale af cellestof (bomulds- eller cellulosefibre). Navnet er opstået som led i vulkaniseringen af naturgummi til hård gummi, hvilket overfladisk betragtet ligner produktionen af vulkanfibre temmelig meget. Ved fremstillingen af vulkanfibre føres baner af bomulds- og/eller cellulosefibre gennem et pergamenteringsbad af zinkkloridopløsning eller svovlsyre, hvorved fibrene løsnes. Derefter presses væsken ud, hvorved de enkelte fibre og baner forbindes med hinanden uden tilsætning af bindemidler.

På grund af den meget mekaniske fasthed og stabilitet, den lave vægt og den gode elasticitet anvendes vulkanfibre i dag til stansedele, pakninger, bærelag for laminat og andre industriprodukter samt som bæremateriale til slibeskiver, de såkaldte vulkanfiberslibeskiver forkortet til fiberskiver. Hertil anvendes normalt underlag med en tykkelse mellem 0,38 og 0,84 mm.

Vulkanfibre er vedvarende temperaturbestandige, men kun op til en temperatur på 110° C. Derfor skal arbejde med kraftigt tryk og slibning på stedet undgås ved arbejde med fiberskiver, da skiven ellers kan forbrændes, og der kan dannes blærer, hvilket medfører, at kornene falder af.
Cellulosen, som er forarbejdet i vulkanfiberunderlaget, er hygroskopisk, dvs. det er i stand til at optage eller afgive fugt fra omgivelserne, hvorved fibrenes volumen ændres. For fiberskiver, som udsættes for for høj eller for lav luftfugtighed, fører denne effekt til, at skiverne bøjes. Det anbefales derfor at opbevare skiverne ved middel luftfugtighed (relativ luftfugtighed ca. 45-65%).

Hos Klingspor anvendes vulkanfibre som bæremateriale til fiberslibeskiver. Inden for dette område tilbyder Klingspor et omfattende produktprogram til mange forskellige anvendelser.

Tilbage til slibekendskab