Kronenflex®-skæreskiver

8.Informationer til producenten)

9. Begrænsning for anvendelse
10. Sikkerhedsstandard (oSa / EN 12413)
11. Maksimalt tilladt omdrejningstal
12. Sikkerhedspiktogrammer
13. Produktlinje type
14. Klingspor-mærket Kronenflex®

Kvalitetsklasser

Kronenflex®-skære- og skrubskiver findes i tre effektklasser med seks farvekoder, som giver hurtig oversigt over de vigtigste materialeanvendelser.

Produkter til universel anvendelse, fremstillet til et særligt attraktivt pris-/ydelsesforhold
Optimerede produkter til forskellige anvendelsesområder. Meget lang standtid og fremragende skæreeffekt.
Højkapacitetsprodukter til specielle anvendelser. Længste standtid og bedste skæreeffekt til det respektive anvendelsesområde.

 

3. Metalring
Giver informationer om holdbarheden
(forfaldsdato) for skiven
4. Glasvæv
Glasvæv giver som forstærkningsindlæg øget stabilitet og forbedrer skivens sikkerhed. Glasvævsindlæggene er tilpasset skivetypen og anvendelsesformålet med hensyn til antal og styrke. Jo højere den potentielle sidebelastning for skiveskiven er (ved manuel afskæring er den f.eks. større end ved stationær afskæring), desto mere eller stabilere glasvæv skal skæreskiven indeholde. Ved tynde skæreskiver (0,8 mm til 1,0 mm) anvendes meget tyndt lærred for at opnå så høj en andel af slibekorn mellem lærredslaget som muligt trods den ringe skivetykkelse. Skrubskiver indeholder mindst 3 lag glasvæv.

Farvesystem for Klingspor® skære- og skrubskiver

 
Metal universelt:
Grå
 
Rustfrit stål:
Blå
 
Aluminium:
Sølv
 
Stål:
Sort
 
Støbejern:
Rød
 
Sten/beton:
Grøn

 

Sikkerhed og opbevaring

Kvartal
V 01 Januar-marts
V 04 April-juni
V 07 Juli-september
V 10 Oktober-december

 

Holdbarheden for skære- og skrubskiver bestemmes først og fremmest af deres indhold af fugtighed. Skære- og skrubskiver, som udsættes for øget fugt efter produktionen, mister deres oprindelige standtid. Ved korrekt opbevaring bliver standtiden ved med at være næsten konstant i mange år. Skære- og skrubskiver bliver til en sikkerhedsrisiko, hvis de udsættes direkte for vand eller vanddamp. Brugeren har pligt til at anvende produktet efter forskrifterne. Det gælder af juridiske grunde også for overholdelse af holdbarhedsdatoen. Derfor gælder: Skære- og skrubskiver må grundlæggende ikke anvendes længere efter holdbarhedsdatoens udløb!

Sikkert arbejde ...

... på grund af omhyggelighed og kendskab til farerne

Undgå de efterfølgende angivne farer ved brug af skære- og skrubskiver.

  • Kontakt med roterende slibeskiver
  • Brud på slibeskiven
  • Slibeaflejringer og slibestøv
  • Vibration
  • Støj

... ved hjælp af personligt beskyttelsesudstyr
Beskyttelsesbrille, handsker, høreværn og støvmaske skal bæres. Ved hårde slibeanvendelser ekstra ansigtsbeskyttelse, læderforklæde og sikkerhedssko.

... med beskyttelsesafdækninger på maskinen
Beskyttelsesafdækningerne leveres sammen med slibemaskinen og må ikke ændres eller fjernes. Ved kopskiver skal den yderste overflade være helt indelukket. Derudover må kopskiverne kun anvendes sammen med en indstillelig beskyttelsesafdækning for at udligne sliddet på skiven og for at begrænse den ubeskyttede del af skiven til et minimum.

... med visuel kontrol og efterprøvning før monteringen
Sørg for, at omdrejningstallet på skiven stemmer overens med omdrejningstallet på maskinen, og undgå, at det tilladte omdrejningstal overskrides. Kontrollér omhyggeligt skære- og skrubskiverne for skader. Hvis der registreres skader, må dette produkt ikke anvendes længere. Vores skære- og skrubskiver er mærket med et sikkerhedspiktogram.

... ved korrekt håndtering
Sørg for korrekt håndtering. Skader på monteringshullet eller skiven på grund af stød, indvirkning fra eksterne kræfter eller fald skal undgås. Sørg for sikker og korrekt opspænding af skiverne, og brug den bedst egnede flange. Før arbejdet begyndes, skal hver slibeskive køre med arbejdshastighed i mindst 30 sekunder. Overhold FEPA-sikkerhedsforskrifterne og den europæiske standard 12413.

Vigtige parametre for optimalt sliberesultat med skære- eller skrubskiver er periferihastigheden og pressetrykket, der arbejdes med.

Den optimale hastighed

For lav
Hvis den anvendte maskines omdrejningstal er for lavt, har skære- og skrubskiverne tendens til at ”springe”, hvorved skivernes kant slibes uregelmæssigt. Særligt ved tynde materialetværsnit som ved afskæring af plade eller tråd rives kornene ud af bindingen, og skiven lukker overproportionalt hurtigt.

Optimal
Skære- og skrubskiver fra Klingspor er kvalitetsprodukter og er udviklet, så de opnår deres bedste effekt (målt som afslibningsmængden i forhold til skivesliddet) i området lige under den tilladte maksimale periferihastighed. Hold derfor omdrejningstallet kontinuerligt højt under arbejdet, og vælg evt. en maskine med kraftigere driveffekt.

For høj
De maksimalt tilladte værdier for omdrejningstal og periferihastighed er trykt på etiketten til hver skive. Sørg for, at disse værdier ikke overskrides ved slibning, så din egen sikkerhed er garanteret.

Det rigtige pressetryk

En vigtig forudsætning for et tilfredsstillende resultat ved skæreslibning er den rigtige dosering af pressetrykket. En almindelig fejl består i at reducere pressetrykket og forlænge skæretiden for at skåne skiven. Hvis det praktiseres, overophedes materialet (blåfarvning); skæreskiven blokeres og ”forbrænder”. Derfor skal pressetrykket altid vælges så højt, så skæretiden er så kort som muligt. Det gælder især for varmefølsomme materialer med store materialetværsnit.

 

Den rigtige hårdhed

... ved skæreslibning
Generelt gælder denne tommelfingerregel ved valg af den rigtige skæreskive: jo hårdere materialet, der skal bearbejdes er, jo blødere skal det anvendte slibemiddels binding være. Grunden: Afgørende for skæreskivens standtid er, om emnets skæreflade ophærdes eller ej. Høj opvarmning medfører, at skiven ”forglasses” og derved mister sin skæreydelse. I dette tilfælde skal bindingens hårdhed ændres, og der skal bruges en blødere skive.